IMG_4564

Titusindvis af unge er tabt af uddannelsessystemet

Titusindvis af unge står i dag uden for uddannelsessystemet og er aldrig kommet videre end folkeskolen – det er utroligt uheldigt i en tid, hvor uddannelse er et af de allervigtigste kort på hånden for at klare sig på arbejdsmarkedet – derfor er det vigtigt, at der tænkes i uddannelse både til de nye generationer – men også de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet.

De ufaglærte job, der er tabt under krisen, kommer aldrig igen, og fremtidens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Danmark vil være nedadgående. Derfor er det vigtigere end nogensinde at få en uddannelse.

AE har ved hjælp af de nyeste registeroplysninger undersøgt de unges uddannelsesniveau. I opgørelsen er der taget højde for, at en del unge er i gang med en uddannelse. Beregningerne foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at mere end hver anden under 30 år er i gang med en uddannelse. Det er en stigning i forhold til tidligere undersøgelser, og umiddelbart meget glædeligt, at flere unge er begyndt på en uddannelse.

Opgørelsen af de unges uddannelsesniveau viser dog også, at hver fjerde under 30 år hverken er i gang med en uddannelse eller har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse.

En del af disse kan være studenter, der tager et sabbatår, og derfor kan man videre kortlægge, hvor mange under 30 år, der ikke har fået en uddannelse udover folkeskolen, og som heller ikke er i gang med en uddannelse. Kortlægningen viser, at 16 procent af de unge, eller mere end hver sjette ung, ikke har en uddannelse udover folkeskolen og heller ikke er i gang med en uddannelse. Det betyder, at mere end 140.000 unge i øjeblikket står uden en uddannelse og uden for uddannelsessystemet.

Figuren viser, at ud af de 16-29-årige i Danmark, som udgør næsten en halv million personer, er det næsten 20 procent af drengene mellem 16 og 29 år, der ikke er i gang med en uddannelse og kun har folkeskolen som den højeste fuldførte uddannelse. For pigerne er det 14 procent svarende til hver syvende. Det betyder, at omkring 82.000 unge drenge og 60.000 unge piger i dag er koblet af uddannelsessystemet uden en uddannelse – og det er i en tid, hvor uddannelse bliver vigtigere end nogensinde før.

Flere analyser fra AE viser, at det er svært at komme i gang med en uddannelse, når man først har forladt uddannelsessystemet. Samtidig betyder den økonomiske krise, at det er vanskeligt at finde ufaglært arbejde. Derfor er det en meget uheldig situation, at så mange danske unge er koblet af fra uddannelsessystemet uden en uddannelse i bagagen. Det bliver dyrt både for den enkelte og for samfundet, at så mange unge ikke får en uddannelse. Det er alarmerende, at omkring 140.000 unge lige nu står uden anden uddannelse end folkeskolen og ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Disse unge kommer til at gå en usikker fremtid i møde. De seneste beregninger viser nemlig, at unge, der ikke får en uddannelse udover folkeskolen, kommer til at gå glip af mellem 1 og 2 mio. kr. til sig selv gennem livet.

Resultaterne viser med tydelighed, at der er behov for at sætte fokus på de ufaglærte unge i Danmark. Hvert år er der titusindvis af unge, der forlader folkeskolen med så dårlige faglige kundskaber, at de har svært ved at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Blandt pigerne har 11 procent af afgangseleverne de seneste 8 år opnået et gennemsnit på under 02, mens det blandt drengene er 14 procent. En folkeskolereform, der kan medvirke til at sikre, at fremtidens unge har kompetencerne til at gå videre i uddannelsessystemet, er helt essentiel.

Det er dog vigtigt, at vi ikke glemmer de unge, der allerede er gået ud af folkeskolen, og som i dag ikke har en uddannelse eller er i gang med en. Både folkeskolen og det videre uddannelsessystem skal være bedre til at favne disse grupper af unge.

Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet er vigtigt, hvis alle skal have en ungdomsuddannelse. Ryger man først én gang ud af uddannelsessystemet, er man for en stor dels vedkommende ude for altid. Det betyder med andre ord, at rigtig mange unge tabes i uddannelsessystemet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Derfor skal unge ikke kunne forlade uddannelsessystemet allerede efter folkeskolen. Fremskrivninger viser, at arbejdsmarkedet allerede inden for en kort årrække vil komme til at løbe over af ufaglært arbejdskraft samtidig med, at vi kommer til at mangle personer med erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Det er med andre ord sikkert og vist, at ufaglærte får det endnu sværere på fremtidens arbejdsmarked, end tilfældet allerede er i dag. Selvom mange kæmper med dimittendledighed, så viser flere analyser, at ledigheden er lavere for unge med en uddannelse, og gevinsten af at uddanne sig er stadig i millionklassen.

Derfor er det vigtigt, at der tænkes i uddannelse og opkvalificering af den ufaglærte arbejdsstyrke. Dette gælder både de nye generationer – men også de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet. For at undgå en stor gruppe, der bliver marginaliserede fra arbejdsmarkedet, er det altafgørende, at alle unge får en ungdomsuddannelse, dvs. enten en erhvervsuddannelse, der direkte giver adgang til arbejdsmarkedet, eller en gymnasial uddannelse, der leder an til en videregående uddannelse.

Løsningen er, at alle unge skal sikres en uddannelse – også efter folkeskolen. Ingen ung under 18 år skal være på arbejdsmarkedet uden at være i gang med en uddannelse. Vi skal sikre, at ingen forlader folkeskolen uden at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efterfulgt af en videregående uddannelse.

Blandt de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet, er en del af løsningen opkvalificering og videreuddannelse. I den nuværende situation bør man udvide uddannelsesmulighederne for folk, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Senioranalytiker  Mie Dalskov Pihl og Kommunikationschef Mikkel Harboe

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Socialt iværksætteri

DSC_0597-1

Dansk forsker med fokus på social innovation

I denne video kan du se ham give et en god definition på emnet.

Socialt iværksætteri

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Vi ønsker, at komme tættere på hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.

Teknologi

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.


PresseSocialt iværksætteri

IMG_3236

En dag på Bakken med børnene fra Sandholmlejren

”Der er noget om snakken, børnene fra Sandholmlejren skal også have en skøn dag på Bakken” står der på ryggen af de T-shirts som børnene fra asylcentret i Nordsjælland mellem 4 og 11 fik udleveret af SPRiNGSTERS VelfærdsFonden.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Sociale udfordringer

IMG_4164

Psykisk sårbare unge står i ingenmandsland

Mange unge er ikke syge nok til at komme i behandling i psykiatrien, men heller ikke raske nok til at klare en uddannelse og en ungdom præget af stadig højere krav til præstation, fleksibilitet og et perfekt liv, forklarer en række eksperter.


Sociale udfordringer

IMG_1209

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringerSocialt iværksætteri

Kompas

UdkantsLaboratoriet

Fonden har en idé om at sætte udkantsområder på landkortet som en platform for udvikling af nye løsninger på mange af de sociale- og miljømæssige udfordringer Danmark står overfor.

Socialt iværksætteri

IMG_5058

Fonden vil motivere flere til at værdsætte naturen

Initiativet fra fonden sker i en erkendelse af at rigtig mange børn og unge aldrig har været i skoven. Til trods for at al forskning peger på, at naturen har en fantastisk helbredende og pædagogisk effekt.


Sociale udfordringer

IMG_1112

Månedens udfordring

Hvordan skaber vi motivation og læringslyst blandt unge, så de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet? Hjælp os med idéer og forslag!

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Socialt iværksætteri

SkipAli

Terapihunde

”Jeg har ikke tænkt over det før nu, men forklaringen på hundenes positive effekt for de unge er jo åbenlys. De skal bare kigge på dem, så logrer de med halen og viser en hel umiddelbar kærlighed, nærhed og glæde ved livet”.


Uddannelse

IMG_1127

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Helbred

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.


PresseSocialt iværksætteri

IMG_1206

SPRiNGSTERS vil mobilisere Generation Plus

SPRiNGSTERS vil anvende Generation Plus´s erfaringer og kompetencer, så gruppen kan indgå som en betydelig og vigtig ressource i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

Helbred

IMG_5547

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Det vil vi forsøge, at forklare i det følgende, der bygger på en række forskningsresultater fra ind- og udland.


Arbejde

IMG_4564

Titusindvis af unge er tabt af uddannelsessystemet

Titusindvis af unge står i dag uden for uddannelsessystemet og er aldrig kommet videre end folkeskolen – det er utroligt uheldigt i en tid, hvor uddannelse er et af de allervigtigste kort på hånden for at klare sig på arbejdsmarkedet.

Uddannelse

IMG_4496

Et liv uden uddannelse koster millioner i tabt indkomst

At 20 procent ikke får en erhvervsuddannelse betyder, at mange tusinde unge hvert år forlader folkeskolen som ufaglærte, hvilket vil sige, at de står med rigtig dårlige kort på hånden på arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.


Socialt iværksætteri

IMG_0140

Nyt projekt tager form

Vi vil hjælpe udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet med at ændre livsstil og fastholde en ny livsstil, der skal bidrage til at den jobsøgende får en reel chance for, at opnå en god fast tilknytning i et arbejde.

Sociale udfordringer

DrengeSöder

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.

Helbred

IMG_0425

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.


PresseSocialt iværksætteri

IMG_4119

Erfaringer fra NaturCompagniet – og en ny støttegruppe med sårbare unge

På baggrund af succesen med den tidligere tur med NaturCompagniet, har SPRiNGSTERS netop arrangeret en ny støttegruppe i naturen.

Kultur

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.

Teknologi

4cd515ae30

A Better World by Design

A Better World by Design asks the question today’s designers, engineers, and economists should be asking. How can we use technology to improve the world?


Socialt iværksætteri

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.

Teknologi

Jylland sommer 09 264

PlayingMondo

PlayingMondo skal gøre det nemmere og sjovere – primært for børn – at bevæge sig i dagligdagen.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.