IMG_4564

Titusindvis af unge er tabt af uddannelsessystemet

Titusindvis af unge står i dag uden for uddannelsessystemet og er aldrig kommet videre end folkeskolen – det er utroligt uheldigt i en tid, hvor uddannelse er et af de allervigtigste kort på hånden for at klare sig på arbejdsmarkedet – derfor er det vigtigt, at der tænkes i uddannelse både til de nye generationer – men også de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet.

De ufaglærte job, der er tabt under krisen, kommer aldrig igen, og fremtidens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Danmark vil være nedadgående. Derfor er det vigtigere end nogensinde at få en uddannelse.

AE har ved hjælp af de nyeste registeroplysninger undersøgt de unges uddannelsesniveau. I opgørelsen er der taget højde for, at en del unge er i gang med en uddannelse. Beregningerne foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at mere end hver anden under 30 år er i gang med en uddannelse. Det er en stigning i forhold til tidligere undersøgelser, og umiddelbart meget glædeligt, at flere unge er begyndt på en uddannelse.

Opgørelsen af de unges uddannelsesniveau viser dog også, at hver fjerde under 30 år hverken er i gang med en uddannelse eller har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse.

En del af disse kan være studenter, der tager et sabbatår, og derfor kan man videre kortlægge, hvor mange under 30 år, der ikke har fået en uddannelse udover folkeskolen, og som heller ikke er i gang med en uddannelse. Kortlægningen viser, at 16 procent af de unge, eller mere end hver sjette ung, ikke har en uddannelse udover folkeskolen og heller ikke er i gang med en uddannelse. Det betyder, at mere end 140.000 unge i øjeblikket står uden en uddannelse og uden for uddannelsessystemet.

Figuren viser, at ud af de 16-29-årige i Danmark, som udgør næsten en halv million personer, er det næsten 20 procent af drengene mellem 16 og 29 år, der ikke er i gang med en uddannelse og kun har folkeskolen som den højeste fuldførte uddannelse. For pigerne er det 14 procent svarende til hver syvende. Det betyder, at omkring 82.000 unge drenge og 60.000 unge piger i dag er koblet af uddannelsessystemet uden en uddannelse – og det er i en tid, hvor uddannelse bliver vigtigere end nogensinde før.

Flere analyser fra AE viser, at det er svært at komme i gang med en uddannelse, når man først har forladt uddannelsessystemet. Samtidig betyder den økonomiske krise, at det er vanskeligt at finde ufaglært arbejde. Derfor er det en meget uheldig situation, at så mange danske unge er koblet af fra uddannelsessystemet uden en uddannelse i bagagen. Det bliver dyrt både for den enkelte og for samfundet, at så mange unge ikke får en uddannelse. Det er alarmerende, at omkring 140.000 unge lige nu står uden anden uddannelse end folkeskolen og ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Disse unge kommer til at gå en usikker fremtid i møde. De seneste beregninger viser nemlig, at unge, der ikke får en uddannelse udover folkeskolen, kommer til at gå glip af mellem 1 og 2 mio. kr. til sig selv gennem livet.

Resultaterne viser med tydelighed, at der er behov for at sætte fokus på de ufaglærte unge i Danmark. Hvert år er der titusindvis af unge, der forlader folkeskolen med så dårlige faglige kundskaber, at de har svært ved at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Blandt pigerne har 11 procent af afgangseleverne de seneste 8 år opnået et gennemsnit på under 02, mens det blandt drengene er 14 procent. En folkeskolereform, der kan medvirke til at sikre, at fremtidens unge har kompetencerne til at gå videre i uddannelsessystemet, er helt essentiel.

Det er dog vigtigt, at vi ikke glemmer de unge, der allerede er gået ud af folkeskolen, og som i dag ikke har en uddannelse eller er i gang med en. Både folkeskolen og det videre uddannelsessystem skal være bedre til at favne disse grupper af unge.

Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet er vigtigt, hvis alle skal have en ungdomsuddannelse. Ryger man først én gang ud af uddannelsessystemet, er man for en stor dels vedkommende ude for altid. Det betyder med andre ord, at rigtig mange unge tabes i uddannelsessystemet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Derfor skal unge ikke kunne forlade uddannelsessystemet allerede efter folkeskolen. Fremskrivninger viser, at arbejdsmarkedet allerede inden for en kort årrække vil komme til at løbe over af ufaglært arbejdskraft samtidig med, at vi kommer til at mangle personer med erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Det er med andre ord sikkert og vist, at ufaglærte får det endnu sværere på fremtidens arbejdsmarked, end tilfældet allerede er i dag. Selvom mange kæmper med dimittendledighed, så viser flere analyser, at ledigheden er lavere for unge med en uddannelse, og gevinsten af at uddanne sig er stadig i millionklassen.

Derfor er det vigtigt, at der tænkes i uddannelse og opkvalificering af den ufaglærte arbejdsstyrke. Dette gælder både de nye generationer – men også de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet. For at undgå en stor gruppe, der bliver marginaliserede fra arbejdsmarkedet, er det altafgørende, at alle unge får en ungdomsuddannelse, dvs. enten en erhvervsuddannelse, der direkte giver adgang til arbejdsmarkedet, eller en gymnasial uddannelse, der leder an til en videregående uddannelse.

Løsningen er, at alle unge skal sikres en uddannelse – også efter folkeskolen. Ingen ung under 18 år skal være på arbejdsmarkedet uden at være i gang med en uddannelse. Vi skal sikre, at ingen forlader folkeskolen uden at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efterfulgt af en videregående uddannelse.

Blandt de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet, er en del af løsningen opkvalificering og videreuddannelse. I den nuværende situation bør man udvide uddannelsesmulighederne for folk, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Senioranalytiker  Mie Dalskov Pihl og Kommunikationschef Mikkel Harboe

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Socialt iværksætteri

Ven2 070

VelfærdsFonden søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

Helbred

Tekst

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Uddannelse

DSC_0496

Nye paradigmer om uddannelse

Sir Ken Robinson har arbejdet gennem 20 år i det engelske uddannelsessystem.


Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Socialt iværksætteri

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Vi ønsker, at komme tættere på hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


Sociale udfordringer

Piger på klit

Unge bliver stadig mere stressede og utilfredse med livet

Forekomsten af stress er mere end fordoblet, og unge kvinder i 16-24 års alderen er den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt. Fore­komsten af søvnproblemer af alle slags er steget voldsomt blandt 10-24-årige børn og unge, og medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning.

Helbred

DSC_0639

Skolebørns-undersøgelse 2010

I 2010 gennemførtes den danske skolebørnsundersøgelse for 8. gang. 5000 elever har i spørgeskemaer svaret på en lang række spørgsmål om sundhed og helbred.

Helbred

IMG_0425

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.


Arbejde

DSC_0098-1

Fastholde ældre medarbejdere

VelfærdsFonden – SPRiNGSTERS deltager som videnressource og inspirator omkring fastholdelse af de ældre medarbejdere i Århus Kommune.

Kultur

9923295

Roskilde Festival

Foreningen Roskilde Festival, der står bag festivalen, sørger hvert år for, at overskuddet for festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål.

Socialt iværksætteri

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.


Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.

Miljø

DSC_0051-1

Innovationspusheren

Målet er at få fat i de 200.000 ton affald, som forbrændingens opland i dag sender i ovnene, men som kunne være genanvendt.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_3236

En dag på Bakken med børnene fra Sandholmlejren

”Der er noget om snakken, børnene fra Sandholmlejren skal også have en skøn dag på Bakken” står der på ryggen af de T-shirts som børnene fra asylcentret i Nordsjælland mellem 4 og 11 fik udleveret af SPRiNGSTERS VelfærdsFonden.


Helbred

IMG_0303

Hvad er socialpsykiatri?

SPRiNGSTERS-VelfærdsFonden er i færd med at etablere et projekt omkring børn i socialpsykiatrien. Men hvad dækker begrebet egentlig over?

Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.


Socialt iværksætteri

IMG_3863

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

Fonden vil skabe muligheder for, og bidrage til, at flere børn og unge kommer ud i naturen – ikke kun de sårbare. Vi tror på den simple cyklus baseret på den idé, at hvis vi kan få dem derud vil de elske at komme tilbage igen.

Helbred

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Helbred

IMG_5547

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Det vil vi forsøge, at forklare i det følgende, der bygger på en række forskningsresultater fra ind- og udland.

Design

house

House of Families

”House of Families” er et projekt til et bosted for ressourcesvage unge kvinder med små børn i den grønlandske hovedstad Nuuk.


Sociale udfordringer

DrengeSöder

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.

Socialt iværksætteri

spiral fra udfordring til løsning_artikel

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Socialt iværksætteri

P1000535

Ældres Velfærd: Nyt site

SPRiNGSTERS VelfærdsFonden har oprettet ”Ældres Velfærd”, hvor vi vil arbejde med at udløse de ressourcer, der ligger i at rigtig mange af de ældre gerne vil bidrage til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i samfundet.


Sociale udfordringer

IMG_1209

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?

Teknologi

4cd515ae30

A Better World by Design

A Better World by Design asks the question today’s designers, engineers, and economists should be asking. How can we use technology to improve the world?