DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Lis Tømming foreslår etablering af en psykiatrisk boligfond, og begrunder det i en tankevækkende kronik i Politiken den 16. maj 2011. Du kan læse uddrag af artiklen nedenfor, eller i dens fulde længde her.

I mange danske bydele er det et velkendt syn, at psykisk syge mænd og kvinder hvileløst går frem og tilbage, frem og tilbage på strøg og i gågader. De fleste – men ikke alle – tiltrækker sig opmærksomhed ved et særligt kropsudtryk, en særlig påklædning, en særlig gangart eller gestik. Nogle kalder fænomenet for ’rovdyrgang’, idet det minder om den adfærd, man ser hos indespærrede dyr, der ikke får mulighed for at leve i deres naturlige omgivelser. 

Hos psykiatriske patienter er tremmerne usynlige, men holder alligevel effektivt de syge adskilt fra et naturligt liv med naturlige sociale relationer. Hvis den psykisk syge var en tiger, ville dyreværnsforeninger gribe ind.

Vi, tilskuerne, går i en pæn bue uden om de psykisk syge og haster videre. Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?

Alvorligt sindslidende har ofte ikke noget sted at tage hen. Nogle er direkte hjemløse og bor ’på gaden’. Nogle har udgang fra hospitaler eller fængsler. Nogle bor på et værelse eller i en ussel lejlighed, hvor de ofte ikke tør opholde sig, hvilket er årsag til, at de af angst drives ud i gaderne om dagen.

Repræsentere Danmarks dybeste sociale afgrund

De bedst fungerende kan opsøge nogle af psykiatriens væresteder. De dårligst fungerende tør eller kan slet ikke opsøge den slags. Fælles for dem alle er, at de repræsenterer Danmarks dybeste sociale afgrund, vores sorteste samvittighed og et område, hvor ellers hjælpsomme mennesker og sociale systemer kommer til kort.

Det kan godt være, at der ikke er så meget at stille op, når man først er blevet 40-50 år og går fast rovdyrgang i gaderne med sin lidelse. Men noget kan man gøre, når man holder op med at bilde sig ind, at de syge selv har valgt at leve, som de gør. Det er sygdommen, der har valgt. Og længe inden det kommer så vidt, er der masser, man kan gøre.

Behandling skal starte tidligt

Oftest i ungdomsårene (15-20 år), helst ved første udbrud af alvorlige symptomer som f.eks. psykose, tegn på spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.

Behandling – ved man i dag – skal bestå af fire hver for sig uundværlige elementer: medicin, kognitiv eller nonverbal psykoterapi, daglige samtaler med f.eks. miljøterapeutiske fagpersoner samt familie-/netværksarbejde. Psykiatrisk sygdom er en kompliceret affære, der både gør skade på krop, sind og sociale kompetencer. Derfor skal der sættes ind på alle fronter. Nedprioriterer man bare ét af elementerne, reducerer man en god prognose med op til 40 procent.

I modsætning til i dag, hvor alt for mange syge bor i små værelser på hospitaler og opholdssteder, bør man give samme vilkår og rettigheder som andre borgere. Mennesker med alvorlig psykiatrisk sygdom, som kan være mange år undervejs til bedring, har ret til egen bolig. Men i et sikkert system, hvor der er daglig kontakt med omsorgsfulde personaler og de nødvendige udviklings- og behandlingstilbud.

Forslag

Dette forslag bygger på en idé om ca. 60 m{+2} store boliger pr. person med tekøkken, bad, toilet, soveværelse, stue, terrasse, egen entredør samt fælleslokaler, hvor sociale kompetencer kan trænes og udvikles.

I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen udbygges service-, pleje- og udviklingscentre, som betjener et ikke alt for stort antal patienter. Man skal endelig ikke bare parkere de syge og så opgive forventninger om, at de psykisk syge kan udvikle sig. Det skal der sættes alle kræfter ind på.

Lis Tømming er leder af det private bo- og behandlingstilbud Ørbækklide i Fårevejle.

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Design

Boligfælleskabet på tagdækkervej i Hammel

Spiserobot

Borgere med fysisk handicap bliver mere selvhjulpne med spiserobot.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.

Uddannelse

DSC_0202

Ungestrategi

Strategien spiller på mange forskellige tangenter. De unge uden uddannelse er nemlig vidt forskellige og tumler med forskellige problemer. Nogen har lavt selvværd eller svage boglige forudsætninger, mens det for andre handler om misbrugsproblemer eller en begyndende kriminel løbebane.


Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Sociale udfordringer

DSC_0591-3

Ensomme ældre

I takt med, at der kommer stadig flere danskere over 65 år, stiger også det faktiske antal ensomme. Derfor er der grund til at øge opmærksomheden på problemet.


Teknologi

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Socialt iværksætteri

IMG_4436

Nyt projekt i SPRiNGSTERS – i samarbejde med studerende fra CBS og DTU

Konceptet har ikke mindst to væsentlige socialt ansvarlige perspektiver: ældre kvinder kan finde sammen i netværk og skabe relationer- vej ud af ensomhed – og der skabes en produktion og salg, der kan bidrage til samfundsøkonomien.

Kultur

Fodboldfans438

Fodbold baner vejen

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at gøre fodbold til emne i matematik, billedkunst, håndarbejde, fysisk, dansk, historie, geografi, musik, engelsk eller idræt i skolen?


Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.

Sociale udfordringer

IMG_5057

Flere unge med et registreret stofmisbrug

Der er sket en stigning i det registrerede antal af borgere med stofmisbrug, især blandt unge i 20′erne. Det viser en ny undersøgelse.

Arbejde

DSC_2325

“Specialisterne”

Virksomheden Specialisterne blev etableret i 2010 af Thorkil Sonne. Hans søn fik i 1999 stillet diagnosen infatil autisme og syntes dømt til et liv uden muligheder.


Socialt iværksætteri

IMG_5058

Fonden vil motivere flere til at værdsætte naturen

Initiativet fra fonden sker i en erkendelse af at rigtig mange børn og unge aldrig har været i skoven. Til trods for at al forskning peger på, at naturen har en fantastisk helbredende og pædagogisk effekt.

Teknologi

4cd515ae30

A Better World by Design

A Better World by Design asks the question today’s designers, engineers, and economists should be asking. How can we use technology to improve the world?

Helbred

Tekst

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.


Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Socialt iværksætteri

largest

Man Wants To Beautify New York With Dumpster Gardens

Most folks would not be happy if they walked outside one morning and found a dumpster full of dirt and vegetal matter in front of their home. But then again, most folks don’t live in the concrete desert of New York, where any spot of green is a welcome sight.

Design

6FCU1596

MOBO – et mobilt bosted for hjemløse

Hvad med et nytænkende stykke socialt design, der er et mobilt og sikkert bosted for hjemløse? Den tanke er baggrunden for udviklingen af MO-BO.


Arbejde

IMG_2928

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_4119

Erfaringer fra NaturCompagniet – og en ny støttegruppe med sårbare unge

På baggrund af succesen med den tidligere tur med NaturCompagniet, har SPRiNGSTERS netop arrangeret en ny støttegruppe i naturen.

Sociale udfordringer

Frustration

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.


Helbred

IMG_5547

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Det vil vi forsøge, at forklare i det følgende, der bygger på en række forskningsresultater fra ind- og udland.

Teknologi

Velfærdsteknologi-som-ressouceområde1_Frontpage Top

Flere robotter i ældreplejen

Der er mange fysiske belastninger forbundet med arbejdet i ældreplejen, og derfor er der behov for at finde nye måder at aflaste medarbejderne og skabe sundere arbejdspladser.

Uddannelse

IMG_2205

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.


Miljø

havsten

Vandmiljø og naturbeskyttelse

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du hente inspiration til at løse miljømæssige udfordringer.

Sociale udfordringer

DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?

Sociale udfordringerUddannelse

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart.


Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

PresseSocialt iværksætteriUddannelse

IMG_4117

SPRiNGSTERS på Copenhagen Business School

DANSIC gennemførte sin anden konference torsdag den 7. marts, og havde inviteret SPRiNGSTERS til at fortælle om Mobil Oase – støttegrupper for sårbare unge i naturen.

Om osPresseSocialt iværksætteri

IMG_3783

SPRiNGSTERS billeder på Flickr.com

Til brug for vores artikler og beskrivelser af projekter har vi efterhånden taget en masse billeder – og dem vil vi gerne dele med Jer!