IMG_4117

SPRiNGSTERS på Copenhagen Business School

DANSIC har gennemført sin anden konference, og havde inviteret SPRiNGSTERS til at fortælle om NaturCompagniet – støttegrupper for sårbare unge i naturen. Endvidere deltog SPRiNGSTERS i en paneldebat om Social Design med CEO Nille Juul-Sørensen – Dansk Design Center – og Senior Innovation Specialist Peter Hesseldahl – Universe Fonden.

DANSIC er en frivillig, studenterdrevet, politisk neutral non-profit organisation, hvis primære aktivitet er en årlig heldagskonference for mindst 300 ambitiøse studerende som deltagere samt højtprofilerede keynote speakers, paneldeltagere og workshopholdere. Konceptet er særligt inspireret af lignende konferencer på Harvard Kennedy School, Columbia Business School, Oxford og INSEAD.

SPRiNGSTERS indledte med at beskrive social design generelt, og derefter fulgte et konkret eksempel for den proces, der førte til støttegrupper for sårbare børn og unge i naturen.

Social Design

Et blankt stykke papir! Det er dét design drejer sig om. At viske tavlen ren, starte helt forfra, eller snarere på ny! Og ikke være bange for det blanke stykke papir! Det handler om en grundig viden omkring det sociale område, krydret med kreativitet og leg!

Og ikke mindst er det et grundlæggende krav at sætte mennesker og brugere i centrum, snarere end et teknologisk, volumenmæssigt eller økonomisk fokus. Med andre ord, først se på de menneskelige behov, og så hvordan det kan løses gennem f.eks. systemer, teknologi, industriel design eller arkitektur!

Støttegrupper for sårbare børn og unge i naturen

Udfordringen, der dannede baggrund for NaturCompagniet er, at unge med en dobbeltdiagnose – dvs. med et misbrug kombineret med en psykisk sygdom – på mange punkter klarer sig dårligere end deres jævnaldrende:

 • får sjældnere en uddannelse
 • har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • er oftere på overførselsindkomst
 • bliver oftere hjemløse
 • har dårlige fysisk og psykisk helbred
 • sjældent ro til fordybelse
 • kommer oftere i kontakt med retssystemet

 

Det drejer sig om unge, der er uafklarede, har koncentrationsproblemer, er krævende, har belastede baggrunde, faglige problemer og de vil typisk noget andet end det umiddelbart tilgængelige.

Alle er diagnosticeret med bl.a. PTSD (posttraumatisk stress syndrom), ADHD, hashpsykose, generaliseret angst eller andre personlighedsforstyrrelser. De har haft en omtumlet tilværelse, med bl.a. tidlig anbringelse udenfor hjemmet, mange skoleskift og problematiske familieforhold, hvor en eller begge forældre er død eller er misbruger/alkoholiker.

Hvad har de sårbare unge behov for?

 • selvværd og selvtillid
 • styrke evnen til at samarbejde
 • skabe social udvikling
 • tage ansvar
 • vise omsorg
 • nærhed og tillidsfulde samtaler
 • frigøre skabende evner
 • motion

 

I den kreative fase fandt en af de deltagende fagspecialister et citat, der rettede fokus på natur og friluftsliv: ”Vi er blevet amputeret fra naturen! Vi er i underskud af natur! Al sund fornuft og forskning siger ellers, at vi bør være mere i kontakt med natur, og samspillet med den!”

Hvad kan naturen?

 • stimulere kreativiteten
 • det kræver koncentration at klatre i træer og lave bålmad
 • opfatte omgivelserne mere skarpt og opdage sindsstemninger hos de mennesker de er sammen med
 • ro og god plads til fordybelse og refleksion
 • børn og unge bruger deres sanser og mærker der igennem deres følelser

 

Natur – får unge til at undres over det simple. Får dem til at finde ro. Lege og finde sammen i fællesskaber. Egendrift. Møde mudder og skarpe knive. Tænde bål, slå telt op, lave bålmad og kig til stjerner. Deres helt egne oplevelser i verdens største klasselokale!

På den baggrund blev idéen til NaturCompagniet etableret: ”Vi vil skabe de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Være afslappede, opmærksomme og engagerede.”

Opleve virkeligheden og sammenhængsforståelsen! WOW – jeg har tændt bål, sovet under stjernerne, klatret på bjergsider og sejlet i kajak.

Det specielle ved NaturCompagniet:

1/3 Mudder

1/3 Fællesskab

1/3 Samtaleterapi

Fire dage med gentagelse, tryghed, fordybelse, terapi, leg, og autencitet – i et anerledes rum!

Værdi og effekt af NaturCompagniet

NaturCompagniet er nu afprøvet og testet en række gange, og på den baggrund er udfærdiget en evaluering som taler for sig selv:

-       Psykoterapeut får en ny indsigt og forståelse af den unges udfordringer og behov

-       Mere effektiv behandling – ”hele vejen rundt” om den unge

-       Den unge oplever værdien af fællesskab, nærhed, håndtering af uvante opgaver uden stimuli, tage ansvar, fordybelse og refleksion samt af at være opmærksom og engageret

-       Det giver selvværd for den unge

-       Mere arbejdsglæde hos personalet

-       Større fagligt engagement

-       Mere og bedre for mindre

 

Tak til DANSIC

Det var en fornøjelse at ”optræde” foran de meget motiverede studerende, og DANSIC har udført en fantastisk stor indsats for at gennemføre en uhyre kompetent og vellykket konference. De unge udviste ikke mindst et kæmpe engagement og interesse for, ”at ville gøre en forskel” – at bidrage til nye løsninger på de sociale udfordringer Danmark står overfor!

Som en af paneldeltagerne formulerede det: ”Med jeres energi er det bare om at komme i gang. Skab idéen og afprøv den med det samme. Anvend de sociale medier til at få budskabet ud, og dermed engagere så mange som muligt. I kan være med til at skabe den nødvendige forandring! Det kan være en lige så stor – eller måske større – tilfredsstillelse, end at uddanne Jer til de samme job som jeres forældre”!

Chris Evers

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Design

house

House of Families

”House of Families” er et projekt til et bosted for ressourcesvage unge kvinder med små børn i den grønlandske hovedstad Nuuk.

Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.


Socialt iværksætteri

P1000535

Ældres Velfærd: Nyt site

SPRiNGSTERS VelfærdsFonden har oprettet ”Ældres Velfærd”, hvor vi vil arbejde med at udløse de ressourcer, der ligger i at rigtig mange af de ældre gerne vil bidrage til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i samfundet.

Sociale udfordringer

Frustration

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.


Miljø

DSC_2906

Energibesparelser er ikke kun for store virksomheder

Test din virksomhed i dag og find ud af hvor meget du kan spare på energi.

Socialt iværksætteri

IMG_4436

Nyt projekt i SPRiNGSTERS – i samarbejde med studerende fra CBS og DTU

Konceptet har ikke mindst to væsentlige socialt ansvarlige perspektiver: ældre kvinder kan finde sammen i netværk og skabe relationer- vej ud af ensomhed – og der skabes en produktion og salg, der kan bidrage til samfundsøkonomien.

Sociale udfordringer

Natbro

Angst hos børn og unge

Mange af de unge vi er i kontakt med oplever angstfænomener. Hos nogle børn bliver angsten så udtalt at den tager magten over barnet og dets pårørende.


PresseSocialt iværksætteri

IMG_3632

SPRiNGSTERS arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

Socialt iværksætteri

largest

Man Wants To Beautify New York With Dumpster Gardens

Most folks would not be happy if they walked outside one morning and found a dumpster full of dirt and vegetal matter in front of their home. But then again, most folks don’t live in the concrete desert of New York, where any spot of green is a welcome sight.

Socialt iværksætteri

IMG_3863

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

Fonden vil skabe muligheder for, og bidrage til, at flere børn og unge kommer ud i naturen – ikke kun de sårbare. Vi tror på den simple cyklus baseret på den idé, at hvis vi kan få dem derud vil de elske at komme tilbage igen.


Miljø

DSC_0582-3-397x264

Miljøorganisationer mister medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening kan snart fejre 100-år jubilæum, men medlemstallet er faldende. Også WWF kæmper for at holde på medlemmerne, mens Greenpeace fortsætter den opadgående kurve. Organisationerne er for pæne, mener eksperter.

Socialt iværksætteri

IMG_0620

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.

Om osPresseSocialt iværksætteri

IMG_3783

SPRiNGSTERS billeder på Flickr.com

Til brug for vores artikler og beskrivelser af projekter har vi efterhånden taget en masse billeder – og dem vil vi gerne dele med Jer!


Helbred

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

DSC_0597-1

Dansk forsker med fokus på social innovation

I denne video kan du se ham give et en god definition på emnet.

Sociale udfordringer

IMG_0303

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.


Sociale udfordringer

IMG_1112

Månedens udfordring

Hvordan skaber vi motivation og læringslyst blandt unge, så de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet? Hjælp os med idéer og forslag!

Arbejde

IMG_1838

Udsatte unge har brug for virkelige reformer

Regeringen lægger op til at afskaffe førtidspensionen for unge og satse mere på at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

Socialt iværksætteri

IMG_5058

Fonden vil motivere flere til at værdsætte naturen

Initiativet fra fonden sker i en erkendelse af at rigtig mange børn og unge aldrig har været i skoven. Til trods for at al forskning peger på, at naturen har en fantastisk helbredende og pædagogisk effekt.


Socialt iværksætteri

99

Naturens positive effekt

Danmark burde anvende forskningsresultaterne fra Sverige samt NaturCompagniets erfaring, og se at komme i gang med f.eks. Naturterapi. Effekten herved er ekstrem positiv, og så er den helt uden bivirkninger!

Arbejde

DSC_2325

“Specialisterne”

Virksomheden Specialisterne blev etableret i 2010 af Thorkil Sonne. Hans søn fik i 1999 stillet diagnosen infatil autisme og syntes dømt til et liv uden muligheder.

Teknologi

Jylland sommer 09 264

PlayingMondo

PlayingMondo skal gøre det nemmere og sjovere – primært for børn – at bevæge sig i dagligdagen.


Teknologi

4cd515ae30

A Better World by Design

A Better World by Design asks the question today’s designers, engineers, and economists should be asking. How can we use technology to improve the world?

Uddannelse

IMG_4496

Et liv uden uddannelse koster millioner i tabt indkomst

At 20 procent ikke får en erhvervsuddannelse betyder, at mange tusinde unge hvert år forlader folkeskolen som ufaglærte, hvilket vil sige, at de står med rigtig dårlige kort på hånden på arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

Piger på klit

Unge bliver stadig mere stressede og utilfredse med livet

Forekomsten af stress er mere end fordoblet, og unge kvinder i 16-24 års alderen er den befolkningsgruppe, som er hårdest ramt. Fore­komsten af søvnproblemer af alle slags er steget voldsomt blandt 10-24-årige børn og unge, og medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning.


Teknologi

Velfærdsteknologi-som-ressouceområde1_Frontpage Top

Flere robotter i ældreplejen

Der er mange fysiske belastninger forbundet med arbejdet i ældreplejen, og derfor er der behov for at finde nye måder at aflaste medarbejderne og skabe sundere arbejdspladser.

Sociale udfordringer

IMG_1209

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.