IMG_6554

En SPRiNGSTER? Er en ældre, der hjælper børn!

Hvad skal der stå på dit visitkort efter du har forladt arbejdsmarkedet? Pensionist eller SPRiNGSTER? Svaret på det spørgsmål, handler grundlæggende om, hvorvidt du vil passe dine egne interesser eller efterlade et bedre samfund til vores børn og børnebørn.

Det lyder måske lidt stort dét med at redde verden. Men så start i det små. Meld dig under fanerne i VelfærdsFonden og bliv en del af den bevægelse, der vil skabe nye løsninger på de direkte og indirekte sociale udfordringer børn og unge står overfor i dagens Danmark.

Og udfordringer er der nok af: Flere og flere børn lever i langvarig fattigdom, flere unge blandt flere hjemløse, mindst støtte til børn med størst behov, flere unge uden uddannelse, flere unge uden arbejde, flere børn og unge der er ensomme, der bliver mobbet, gør skade på sig selv, forsøger selvmord eller lider af spiseforstyrrelser.

Organisationer for børn og unge samt politikerne kender naturligvis disse udfordringer. Børns Vilkår, Red Barnet, Livslinien, Ventilen og mange andre organisationer, gør hver dag en enorm indsats for at reparere på de nævnte forhold, alt i mens politikerne laver nye reformer.

Men vi skal gøre det bedre og mere effektivt! Vi er nødt til at finde nye, langsigtede og effektive løsninger. Vi må videre end bare nye reformer. Reformer er tydeligvis ikke vejen frem. Det er simpelthen bare et forsøg på at forbedre en model, der ikke virker længere. Det handler ikke om evolution men om revolution. En transformation til noget andet og bedre.

Nogen må gøre noget

De nye løsninger kommer altså ikke af sig selv! Nogen må gøre noget. Mange ældre vil rigtig gerne – men ved ikke hvordan. I dag foregår initiativerne ofte fragmenteret, enkeltvis, usikkert og uden den optimale support. Det helt store spørgsmål er derfor: Hvor går man hen, når man gerne vil bidrage med noget?

Ja, det tænkte vi også. Så derfor inviterer vi nu de ældre, der står overfor eller lige har forladt arbejdsmarkedet til at blive en SPRiNGSTER. En SPRiNGSTER er en ældre, der giver og engagerer sig, der vil anvende sin livsgnist, erfaring og kompetence til at skabe bedre velfærd for børn og unge.

VelfærdsFonden vil støtte den gode vilje og de mange idéer, som findes derude, analysere dem, organisere dem, designe dem og få dem til at leve. Så de gør nytte, og skaber øget velfærd for børn og unge.

Så hvad skal du lave de næste 28 år?

Inden du læste denne indbydelse til at blive en SPRiNGSTER var du formentlig ikke i tvivl. I alle tilfælde ikke, hvis du ligner de ca. 1.000 vi har spurgt om hvordan de vil tilbringe deres otium. Svarerne var typisk: ”Jeg skal læse de bøger jeg ikke fik læst mens jeg arbejdede, male sommerhus, besøge kulturelle og eksotiske rejsemål, ommøblere lejligheden efter, at børnene er flyttet hjemmefra, etc.”.

Det lyder jo hyggeligt! Men netop disse aktiviteter vil der typisk gå tre til fire måneder med. Så et relevant spørgsmål er: ”Hvad skal du så lave de næste 28 år – den tid du kan forvente at leve et raskt og sundt liv?”.

Svaret på det sidste spørgsmål er som regel: ”Det ved jeg ikke!”

Vi har været gode til at planlægge vores karriere med uddannelse og efteruddannelse. Sat os mål for det næste skridt op af stigen, og koordineret det med behovet for, at være sammen med børn og venner. Dyrke de fritidsaktiviteter, der kunne bidrage til at holde os i form fysisk og psykisk.

Nu er vi nået til vores såkaldte otium, men det er småt med planlægning for den næste fase af livet.

Gør noget der giver mening

Al forskning peger på, at jo mere vi holder os i gang som ældre – såvel fysisk som psykisk – jo bedre har vi det i længere tid, og jo kortere kan vi forvente at leve med de skavanker, der opstår med alderen. Så det giver mening – for dig – at være aktiv!

Men dét der giver mest mening – dét der gør rigtig godt – er at gøre noget godt for andre. For samfundet, for grupper eller individer. Nogen vil opfatte det som frelst, sandsynligvis fordi de ikke har prøvet det endnu! Forskningen viser nemlig, at den absolut bedste pille mod skrøbelighed og ensomhed er at gøre godt. Gøre noget, der giver mening for én. At bidrage!

Er det ikke fantastisk? At det der giver mening for dig, og som holder dig i form samt ved dine ”fulde fem”, rent faktisk kan bidrage til en udvikling af velfærden? Til at overholde vores indbyrdes aftale om, at efterlade et bedre samfund til vores børn og børnebørn.

Ældres velfærd bidrager altså til børns velfærd – og omvendt!

Bliv en SPRiNGSTER!

 

 

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Socialt iværksætteri

IMG_4436

Nyt projekt i SPRiNGSTERS – i samarbejde med studerende fra CBS og DTU

Konceptet har ikke mindst to væsentlige socialt ansvarlige perspektiver: ældre kvinder kan finde sammen i netværk og skabe relationer- vej ud af ensomhed – og der skabes en produktion og salg, der kan bidrage til samfundsøkonomien.

Helbred

Tekst

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Sociale udfordringer

DrengeSöder

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.


Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

PresseSocialt iværksætteriUddannelse

IMG_4117

SPRiNGSTERS på Copenhagen Business School

DANSIC gennemførte sin anden konference torsdag den 7. marts, og havde inviteret SPRiNGSTERS til at fortælle om Mobil Oase – støttegrupper for sårbare unge i naturen.


Socialt iværksætteri

P1060500

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Design

Boligfælleskabet på tagdækkervej i Hammel

Spiserobot

Borgere med fysisk handicap bliver mere selvhjulpne med spiserobot.

Socialt iværksætteri

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.


Socialt iværksætteri

IMG_5058

Fonden vil motivere flere til at værdsætte naturen

Initiativet fra fonden sker i en erkendelse af at rigtig mange børn og unge aldrig har været i skoven. Til trods for at al forskning peger på, at naturen har en fantastisk helbredende og pædagogisk effekt.

Design

Flasker 059

Sjovt at aflevere affald?

Mange af os afleverer flasker fordi vi får pant for dem. Men hvad med affald der kan genanvendes – f.eks. dåser, plastikbæger og flasker uden pant?

Sociale udfordringer

Jylland sommer 09 268

Hent velfærdens innovations-katalog

2011 bliver velfærdens skæbneår. Det er budskabet fra Mandag Morgens velfærdspanel.


Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.

Miljø

DSC_0051-1

Innovationspusheren

Målet er at få fat i de 200.000 ton affald, som forbrændingens opland i dag sender i ovnene, men som kunne være genanvendt.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.


Helbred

IMG_5547

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Det vil vi forsøge, at forklare i det følgende, der bygger på en række forskningsresultater fra ind- og udland.

Design

house

House of Families

”House of Families” er et projekt til et bosted for ressourcesvage unge kvinder med små børn i den grønlandske hovedstad Nuuk.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


Uddannelse

IMG_2205

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Arbejde

IMG_2928

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Socialt iværksætteri

IMG_4494

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

Uddannelse

DSC_0202

Ungestrategi

Strategien spiller på mange forskellige tangenter. De unge uden uddannelse er nemlig vidt forskellige og tumler med forskellige problemer. Nogen har lavt selvværd eller svage boglige forudsætninger, mens det for andre handler om misbrugsproblemer eller en begyndende kriminel løbebane.

Socialt iværksætteri

IMG_0620

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.


Arbejde

DSC_0098-1

Fastholde ældre medarbejdere

VelfærdsFonden – SPRiNGSTERS deltager som videnressource og inspirator omkring fastholdelse af de ældre medarbejdere i Århus Kommune.

Teknologi

Velfærdsteknologi-som-ressouceområde1_Frontpage Top

Flere robotter i ældreplejen

Der er mange fysiske belastninger forbundet med arbejdet i ældreplejen, og derfor er der behov for at finde nye måder at aflaste medarbejderne og skabe sundere arbejdspladser.

Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?


Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Helbred

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Design

6FCU1596

MOBO – et mobilt bosted for hjemløse

Hvad med et nytænkende stykke socialt design, der er et mobilt og sikkert bosted for hjemløse? Den tanke er baggrunden for udviklingen af MO-BO.