IMG_6554

En SPRiNGSTER? Er en ældre, der hjælper børn!

Hvad skal der stå på dit visitkort efter du har forladt arbejdsmarkedet? Pensionist eller SPRiNGSTER? Svaret på det spørgsmål, handler grundlæggende om, hvorvidt du vil passe dine egne interesser eller efterlade et bedre samfund til vores børn og børnebørn.

Det lyder måske lidt stort dét med at redde verden. Men så start i det små. Meld dig under fanerne i VelfærdsFonden og bliv en del af den bevægelse, der vil skabe nye løsninger på de direkte og indirekte sociale udfordringer børn og unge står overfor i dagens Danmark.

Og udfordringer er der nok af: Flere og flere børn lever i langvarig fattigdom, flere unge blandt flere hjemløse, mindst støtte til børn med størst behov, flere unge uden uddannelse, flere unge uden arbejde, flere børn og unge der er ensomme, der bliver mobbet, gør skade på sig selv, forsøger selvmord eller lider af spiseforstyrrelser.

Organisationer for børn og unge samt politikerne kender naturligvis disse udfordringer. Børns Vilkår, Red Barnet, Livslinien, Ventilen og mange andre organisationer, gør hver dag en enorm indsats for at reparere på de nævnte forhold, alt i mens politikerne laver nye reformer.

Men vi skal gøre det bedre og mere effektivt! Vi er nødt til at finde nye, langsigtede og effektive løsninger. Vi må videre end bare nye reformer. Reformer er tydeligvis ikke vejen frem. Det er simpelthen bare et forsøg på at forbedre en model, der ikke virker længere. Det handler ikke om evolution men om revolution. En transformation til noget andet og bedre.

Nogen må gøre noget

De nye løsninger kommer altså ikke af sig selv! Nogen må gøre noget. Mange ældre vil rigtig gerne – men ved ikke hvordan. I dag foregår initiativerne ofte fragmenteret, enkeltvis, usikkert og uden den optimale support. Det helt store spørgsmål er derfor: Hvor går man hen, når man gerne vil bidrage med noget?

Ja, det tænkte vi også. Så derfor inviterer vi nu de ældre, der står overfor eller lige har forladt arbejdsmarkedet til at blive en SPRiNGSTER. En SPRiNGSTER er en ældre, der giver og engagerer sig, der vil anvende sin livsgnist, erfaring og kompetence til at skabe bedre velfærd for børn og unge.

VelfærdsFonden vil støtte den gode vilje og de mange idéer, som findes derude, analysere dem, organisere dem, designe dem og få dem til at leve. Så de gør nytte, og skaber øget velfærd for børn og unge.

Så hvad skal du lave de næste 28 år?

Inden du læste denne indbydelse til at blive en SPRiNGSTER var du formentlig ikke i tvivl. I alle tilfælde ikke, hvis du ligner de ca. 1.000 vi har spurgt om hvordan de vil tilbringe deres otium. Svarerne var typisk: ”Jeg skal læse de bøger jeg ikke fik læst mens jeg arbejdede, male sommerhus, besøge kulturelle og eksotiske rejsemål, ommøblere lejligheden efter, at børnene er flyttet hjemmefra, etc.”.

Det lyder jo hyggeligt! Men netop disse aktiviteter vil der typisk gå tre til fire måneder med. Så et relevant spørgsmål er: ”Hvad skal du så lave de næste 28 år – den tid du kan forvente at leve et raskt og sundt liv?”.

Svaret på det sidste spørgsmål er som regel: ”Det ved jeg ikke!”

Vi har været gode til at planlægge vores karriere med uddannelse og efteruddannelse. Sat os mål for det næste skridt op af stigen, og koordineret det med behovet for, at være sammen med børn og venner. Dyrke de fritidsaktiviteter, der kunne bidrage til at holde os i form fysisk og psykisk.

Nu er vi nået til vores såkaldte otium, men det er småt med planlægning for den næste fase af livet.

Gør noget der giver mening

Al forskning peger på, at jo mere vi holder os i gang som ældre – såvel fysisk som psykisk – jo bedre har vi det i længere tid, og jo kortere kan vi forvente at leve med de skavanker, der opstår med alderen. Så det giver mening – for dig – at være aktiv!

Men dét der giver mest mening – dét der gør rigtig godt – er at gøre noget godt for andre. For samfundet, for grupper eller individer. Nogen vil opfatte det som frelst, sandsynligvis fordi de ikke har prøvet det endnu! Forskningen viser nemlig, at den absolut bedste pille mod skrøbelighed og ensomhed er at gøre godt. Gøre noget, der giver mening for én. At bidrage!

Er det ikke fantastisk? At det der giver mening for dig, og som holder dig i form samt ved dine ”fulde fem”, rent faktisk kan bidrage til en udvikling af velfærden? Til at overholde vores indbyrdes aftale om, at efterlade et bedre samfund til vores børn og børnebørn.

Ældres velfærd bidrager altså til børns velfærd – og omvendt!

Bliv en SPRiNGSTER!

 

 

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Teknologi

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Arbejde

DSC_2325

“Specialisterne”

Virksomheden Specialisterne blev etableret i 2010 af Thorkil Sonne. Hans søn fik i 1999 stillet diagnosen infatil autisme og syntes dømt til et liv uden muligheder.

Helbred

DSC_0639

Skolebørns-undersøgelse 2010

I 2010 gennemførtes den danske skolebørnsundersøgelse for 8. gang. 5000 elever har i spørgeskemaer svaret på en lang række spørgsmål om sundhed og helbred.


Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Helbred

IMG_0303

Hvad er socialpsykiatri?

SPRiNGSTERS-VelfærdsFonden er i færd med at etablere et projekt omkring børn i socialpsykiatrien. Men hvad dækker begrebet egentlig over?

Helbred

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.


Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Socialt iværksætteri

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Vi ønsker, at komme tættere på hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.

Uddannelse

IMG_4496

Et liv uden uddannelse koster millioner i tabt indkomst

At 20 procent ikke får en erhvervsuddannelse betyder, at mange tusinde unge hvert år forlader folkeskolen som ufaglærte, hvilket vil sige, at de står med rigtig dårlige kort på hånden på arbejdsmarkedet.


Kultur

Fodboldfans438

Fodbold baner vejen

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at gøre fodbold til emne i matematik, billedkunst, håndarbejde, fysisk, dansk, historie, geografi, musik, engelsk eller idræt i skolen?

Arbejde

IMG_2928

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Sociale udfordringer

DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?


Helbred

IMG_0425

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.

Arbejde

IMG_2336

Private virksomheder hjælper svage ledige igang

Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne. Det viser ny rapport, om virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

Uddannelse

DSC_0202

Ungestrategi

Strategien spiller på mange forskellige tangenter. De unge uden uddannelse er nemlig vidt forskellige og tumler med forskellige problemer. Nogen har lavt selvværd eller svage boglige forudsætninger, mens det for andre handler om misbrugsproblemer eller en begyndende kriminel løbebane.


Sociale udfordringer

2

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Unge, der er vokset op med veluddannede forældre, får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med ufaglærte forældre. Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv, faldet fra 59 procent til 54 procent. Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der [...]

Socialt iværksætteri

IMG_5058

Fonden vil motivere flere til at værdsætte naturen

Initiativet fra fonden sker i en erkendelse af at rigtig mange børn og unge aldrig har været i skoven. Til trods for at al forskning peger på, at naturen har en fantastisk helbredende og pædagogisk effekt.

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.


Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Socialt iværksætteri

P1060500

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Socialt iværksætteri

P1000535

Ældres Velfærd: Nyt site

SPRiNGSTERS VelfærdsFonden har oprettet ”Ældres Velfærd”, hvor vi vil arbejde med at udløse de ressourcer, der ligger i at rigtig mange af de ældre gerne vil bidrage til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i samfundet.


Socialt iværksætteri

99

Naturens positive effekt

Danmark burde anvende forskningsresultaterne fra Sverige samt NaturCompagniets erfaring, og se at komme i gang med f.eks. Naturterapi. Effekten herved er ekstrem positiv, og så er den helt uden bivirkninger!

Kultur

Jylland sommer 09 207

Borgerlyst

Nadja Pass vil engagere, involvere og motivere folk, gøre dem nysgerrige, få dem til at se verden på en anden måde og få dem til at tænke nyt.

Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.


Socialt iværksætteri

IMG_0140

Nyt projekt tager form

Vi vil hjælpe udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet med at ændre livsstil og fastholde en ny livsstil, der skal bidrage til at den jobsøgende får en reel chance for, at opnå en god fast tilknytning i et arbejde.

Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.

Arbejde

Marts2009 146

Nye jobdesigns

Den nye generation af ældre er en betydelig del af løsningen på de økonomiske og ressource­mæssige udfordringer, mange virksomheder kommer til at stå over for, når de økonomiske kurver vender.


Sociale udfordringer

IMG_2919

186.000 unge uden for job eller uddannelse

Det svarer til hver sjette i unge dansker. Mere end tre-fjerdedele af de unge, der hverken er i job eller under uddannelse, har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_4119

Erfaringer fra NaturCompagniet – og en ny støttegruppe med sårbare unge

På baggrund af succesen med den tidligere tur med NaturCompagniet, har SPRiNGSTERS netop arrangeret en ny støttegruppe i naturen.

Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.