IMG_4492

VelfærdsFondens nye sub-sites

Fonden beskæftiger sig med mange projekter inden for flere sociale områder – lige fra løsninger af sociale udfordringer blandt sårbare børn og unge til at vende ”ældrebyrden” til en ”ældrestyrke”. Sideløbende hermed har fonden også til opgave, at være inspirationskilde for sociale entreprenører og motivere dem til at engagere sig i arbejdet med social innovation og socialt design generelt.

VelfrædsFonden har meget på hjerte. Så meget, at det er på tide, at opdele aktiviteterne i flere og mere specifikke områder. Nedenfor kan du læse mere om de nye sub-sites.

Ældresvelfærd.dk

Et af indsatsområderne er at involvere de ældre, der enten står overfor eller som lige har forladt arbejdsmarkedet. Når de indtræder i deres otium har politikerne en label parat til dem: ”Ældrebyrde”. Det uagtet at den nye generation af ældre, er helt forskellige fra tidligere generationer. De lever længere, er bedre uddannet, har masser af livsgnist. Dét vil vi vende til en styrke. Vi vil motiverer dem til at anvende deres kompetence, viden og erfaring til at blive sociale entreprenører. Og vi vil engagere dem som frivillige inden for områder, der inden længe vil stå og mangle ressourcer. Du vil kunne følge aktiviteterne på ældresvelfærd.dk fra midten af november.

Hjemløsesvelfærd.dk

Et nyt indsatsområde er hjemløse. Vi har kunne konstatere, at der kommer flere hjemløse unge. Da unge er et af vores oprindelige indsatsområder, finder vi det naturligt at arbejde med løsninger omkring hjemløseproblematikken. De organisationer, der arbejder inden for området i dag gør et fantastisk stykke arbejde. Dét vi vil med indsatsen er at udvikle nye idéer, og så leverer dem som inspiration til blandt andet Landsforeningen af Væresteder. Du kan følge aktiviteterne på hjemløsesvelfærd.dk fra midten af november.

Børnsvelfærd.dk

Et stort indsatsområde som vi har arbejdet med siden etableringen af fonden, er sårbare børn og unge. Her har vi udviklet en række projekter: bl.a. WePlay, 12/12/12, Wanna Show of, og Mobil Oase. Nu har vi udviklet en helt ny hjemmeside til dette område. Ikke mindst af hensyn til de mange, der støtter vores projekter rettet mod sårbare børn og unge, samt de samarbejdspartnere, der er involveret inden for området. I fremtiden vil de og andre interesserede kunne følge aktiviteterne på børnsveldfærd.dk

Velfærdsfonden.dk

Fondens hovedsite vil fremover fokusere på social innovation, social design og social entreprenørskab generelt. Her vil du kunne hente inspiration fra en række af de største kilder inden for disse områder: Good Magazine, Young Foundation, Stanford Social Innovation Review, MIT Social Entrepreneurship, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Ashoka Innovators for the Public, og mange flere. Mange af de nye artikler vil således også være på engelsk.

Vi vil også liste og kategorisere de sociale udfordringer i Danmark. Rigtig mange danskere vil gerne bidrage til sociale løsninger – som frivillige eller sociale entreprenører -, men ofte vælger de områder, der ligger i ”top of mind! Det vil sige de store organisationer som de kender, selv om disse ikke nødvendigvis matcher deres kompetencer eller interesseområder. Her er altså muligheden for også, at gøre nytte indenfor ”ukendte” organisationer og sociale områder.

Sidst men ikke mindst vil velfærdsfonden.dk bringe en lang række cases omkring nye løsninger på sociale udfordringer, og forhåbentlig bliver flere og flere af disse eksempler som er udviklet i Danmark – løsninger på danske og globale udfordringer. velfærdsfonden.dk vil de næste måneder tilpasse sig den nye profil.

Navne på subsites

Vi har naturligt nok valgt at give de nye subsites en titel, inden for det sociale område det handler om, nemlig ældre, hjemløse og børn. Det har vi kombineret med VelfrædsFondens formål, at udvikle velfærd i Danmark.

Den 17. Oktober 2013

 

 

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Teknologi

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.

Design

house

House of Families

”House of Families” er et projekt til et bosted for ressourcesvage unge kvinder med små børn i den grønlandske hovedstad Nuuk.

Kultur

Jylland sommer 09 207

Borgerlyst

Nadja Pass vil engagere, involvere og motivere folk, gøre dem nysgerrige, få dem til at se verden på en anden måde og få dem til at tænke nyt.


Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.

Sociale udfordringer

Jylland sommer 09 268

Hent velfærdens innovations-katalog

2011 bliver velfærdens skæbneår. Det er budskabet fra Mandag Morgens velfærdspanel.

Miljø

DSC_0582-3-397x264

Miljøorganisationer mister medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening kan snart fejre 100-år jubilæum, men medlemstallet er faldende. Også WWF kæmper for at holde på medlemmerne, mens Greenpeace fortsætter den opadgående kurve. Organisationerne er for pæne, mener eksperter.


Design

Boligfælleskabet på tagdækkervej i Hammel

Spiserobot

Borgere med fysisk handicap bliver mere selvhjulpne med spiserobot.

Teknologi

Jylland sommer 09 264

PlayingMondo

PlayingMondo skal gøre det nemmere og sjovere – primært for børn – at bevæge sig i dagligdagen.

Socialt iværksætteri

P1060500

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.


Uddannelse

IMG_4496

Et liv uden uddannelse koster millioner i tabt indkomst

At 20 procent ikke får en erhvervsuddannelse betyder, at mange tusinde unge hvert år forlader folkeskolen som ufaglærte, hvilket vil sige, at de står med rigtig dårlige kort på hånden på arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

IMG_0303

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Socialt iværksætteri

spiral fra udfordring til løsning_artikel

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!


Arbejde

DSC_0098-1

Fastholde ældre medarbejdere

VelfærdsFonden – SPRiNGSTERS deltager som videnressource og inspirator omkring fastholdelse af de ældre medarbejdere i Århus Kommune.

Socialt iværksætteri

largest

Man Wants To Beautify New York With Dumpster Gardens

Most folks would not be happy if they walked outside one morning and found a dumpster full of dirt and vegetal matter in front of their home. But then again, most folks don’t live in the concrete desert of New York, where any spot of green is a welcome sight.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_4119

Erfaringer fra NaturCompagniet – og en ny støttegruppe med sårbare unge

På baggrund af succesen med den tidligere tur med NaturCompagniet, har SPRiNGSTERS netop arrangeret en ny støttegruppe i naturen.


PresseSocialt iværksætteri

IMG_3632

SPRiNGSTERS arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

Socialt iværksætteri

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.

Helbred

IMG_0425

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.


Helbred

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Helbred

Tekst

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Helbred

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter


Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Arbejde

IMG_4564

Titusindvis af unge er tabt af uddannelsessystemet

Titusindvis af unge står i dag uden for uddannelsessystemet og er aldrig kommet videre end folkeskolen – det er utroligt uheldigt i en tid, hvor uddannelse er et af de allervigtigste kort på hånden for at klare sig på arbejdsmarkedet.


Teknologi

Velfærdsteknologi-som-ressouceområde1_Frontpage Top

Flere robotter i ældreplejen

Der er mange fysiske belastninger forbundet med arbejdet i ældreplejen, og derfor er der behov for at finde nye måder at aflaste medarbejderne og skabe sundere arbejdspladser.

Helbred

IMG_0303

Hvad er socialpsykiatri?

SPRiNGSTERS-VelfærdsFonden er i færd med at etablere et projekt omkring børn i socialpsykiatrien. Men hvad dækker begrebet egentlig over?

PresseSocialt iværksætteri

IMG_3236

En dag på Bakken med børnene fra Sandholmlejren

”Der er noget om snakken, børnene fra Sandholmlejren skal også have en skøn dag på Bakken” står der på ryggen af de T-shirts som børnene fra asylcentret i Nordsjælland mellem 4 og 11 fik udleveret af SPRiNGSTERS VelfærdsFonden.


Miljø

havsten

Vandmiljø og naturbeskyttelse

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du hente inspiration til at løse miljømæssige udfordringer.

Kultur

9923295

Roskilde Festival

Foreningen Roskilde Festival, der står bag festivalen, sørger hvert år for, at overskuddet for festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål.

Sociale udfordringer

Frustration

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.