IMG_4492

VelfærdsFondens nye sub-sites

Fonden beskæftiger sig med mange projekter inden for flere sociale områder – lige fra løsninger af sociale udfordringer blandt sårbare børn og unge til at vende ”ældrebyrden” til en ”ældrestyrke”. Sideløbende hermed har fonden også til opgave, at være inspirationskilde for sociale entreprenører og motivere dem til at engagere sig i arbejdet med social innovation og socialt design generelt.

VelfrædsFonden har meget på hjerte. Så meget, at det er på tide, at opdele aktiviteterne i flere og mere specifikke områder. Nedenfor kan du læse mere om de nye sub-sites.

Ældresvelfærd.dk

Et af indsatsområderne er at involvere de ældre, der enten står overfor eller som lige har forladt arbejdsmarkedet. Når de indtræder i deres otium har politikerne en label parat til dem: ”Ældrebyrde”. Det uagtet at den nye generation af ældre, er helt forskellige fra tidligere generationer. De lever længere, er bedre uddannet, har masser af livsgnist. Dét vil vi vende til en styrke. Vi vil motiverer dem til at anvende deres kompetence, viden og erfaring til at blive sociale entreprenører. Og vi vil engagere dem som frivillige inden for områder, der inden længe vil stå og mangle ressourcer. Du vil kunne følge aktiviteterne på ældresvelfærd.dk fra midten af november.

Hjemløsesvelfærd.dk

Et nyt indsatsområde er hjemløse. Vi har kunne konstatere, at der kommer flere hjemløse unge. Da unge er et af vores oprindelige indsatsområder, finder vi det naturligt at arbejde med løsninger omkring hjemløseproblematikken. De organisationer, der arbejder inden for området i dag gør et fantastisk stykke arbejde. Dét vi vil med indsatsen er at udvikle nye idéer, og så leverer dem som inspiration til blandt andet Landsforeningen af Væresteder. Du kan følge aktiviteterne på hjemløsesvelfærd.dk fra midten af november.

Børnsvelfærd.dk

Et stort indsatsområde som vi har arbejdet med siden etableringen af fonden, er sårbare børn og unge. Her har vi udviklet en række projekter: bl.a. WePlay, 12/12/12, Wanna Show of, og Mobil Oase. Nu har vi udviklet en helt ny hjemmeside til dette område. Ikke mindst af hensyn til de mange, der støtter vores projekter rettet mod sårbare børn og unge, samt de samarbejdspartnere, der er involveret inden for området. I fremtiden vil de og andre interesserede kunne følge aktiviteterne på børnsveldfærd.dk

Velfærdsfonden.dk

Fondens hovedsite vil fremover fokusere på social innovation, social design og social entreprenørskab generelt. Her vil du kunne hente inspiration fra en række af de største kilder inden for disse områder: Good Magazine, Young Foundation, Stanford Social Innovation Review, MIT Social Entrepreneurship, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Ashoka Innovators for the Public, og mange flere. Mange af de nye artikler vil således også være på engelsk.

Vi vil også liste og kategorisere de sociale udfordringer i Danmark. Rigtig mange danskere vil gerne bidrage til sociale løsninger – som frivillige eller sociale entreprenører -, men ofte vælger de områder, der ligger i ”top of mind! Det vil sige de store organisationer som de kender, selv om disse ikke nødvendigvis matcher deres kompetencer eller interesseområder. Her er altså muligheden for også, at gøre nytte indenfor ”ukendte” organisationer og sociale områder.

Sidst men ikke mindst vil velfærdsfonden.dk bringe en lang række cases omkring nye løsninger på sociale udfordringer, og forhåbentlig bliver flere og flere af disse eksempler som er udviklet i Danmark – løsninger på danske og globale udfordringer. velfærdsfonden.dk vil de næste måneder tilpasse sig den nye profil.

Navne på subsites

Vi har naturligt nok valgt at give de nye subsites en titel, inden for det sociale område det handler om, nemlig ældre, hjemløse og børn. Det har vi kombineret med VelfrædsFondens formål, at udvikle velfærd i Danmark.

Den 17. Oktober 2013

 

 

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Miljø

DSC_0582-3-397x264

Miljøorganisationer mister medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening kan snart fejre 100-år jubilæum, men medlemstallet er faldende. Også WWF kæmper for at holde på medlemmerne, mens Greenpeace fortsætter den opadgående kurve. Organisationerne er for pæne, mener eksperter.

Sociale udfordringer

IMG_4164

Psykisk sårbare unge står i ingenmandsland

Mange unge er ikke syge nok til at komme i behandling i psykiatrien, men heller ikke raske nok til at klare en uddannelse og en ungdom præget af stadig højere krav til præstation, fleksibilitet og et perfekt liv, forklarer en række eksperter.

Arbejde

IMG_1838

Udsatte unge har brug for virkelige reformer

Regeringen lægger op til at afskaffe førtidspensionen for unge og satse mere på at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.


Socialt iværksætteri

largest

Man Wants To Beautify New York With Dumpster Gardens

Most folks would not be happy if they walked outside one morning and found a dumpster full of dirt and vegetal matter in front of their home. But then again, most folks don’t live in the concrete desert of New York, where any spot of green is a welcome sight.

Kultur

Fodboldfans438

Fodbold baner vejen

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at gøre fodbold til emne i matematik, billedkunst, håndarbejde, fysisk, dansk, historie, geografi, musik, engelsk eller idræt i skolen?

Sociale udfordringer

2

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Unge, der er vokset op med veluddannede forældre, får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med ufaglærte forældre. Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv, faldet fra 59 procent til 54 procent. Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der [...]


Uddannelse

DSC_2788

Unge mænd kommer i klemme

Drengene er bagud i uddannelsessystemet – de får dårligere karakterer og kortere uddannelser. Samtidig forsvinder de ufaglærte job, som de ellers kunne falde tilbage på, med stor hast til udlandet.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_1206

SPRiNGSTERS vil mobilisere Generation Plus

SPRiNGSTERS vil anvende Generation Plus´s erfaringer og kompetencer, så gruppen kan indgå som en betydelig og vigtig ressource i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Helbred

IMG_5547

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Det vil vi forsøge, at forklare i det følgende, der bygger på en række forskningsresultater fra ind- og udland.


Helbred

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Helbred

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Sociale udfordringer

IMG_1209

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Design

house

House of Families

”House of Families” er et projekt til et bosted for ressourcesvage unge kvinder med små børn i den grønlandske hovedstad Nuuk.

Socialt iværksætteri

SkipAli

Terapihunde

”Jeg har ikke tænkt over det før nu, men forklaringen på hundenes positive effekt for de unge er jo åbenlys. De skal bare kigge på dem, så logrer de med halen og viser en hel umiddelbar kærlighed, nærhed og glæde ved livet”.

Miljø

DSC_2906

Energibesparelser er ikke kun for store virksomheder

Test din virksomhed i dag og find ud af hvor meget du kan spare på energi.


Teknologi

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.

Helbred

IMG_1026

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende, og det giver dem jo i anden omgang nogle sociale vanskeligheder i forhold til kammerater og skole og familien.

Socialt iværksætteri

RollespilSP

Fonden vil samarbejde med Rollespilsfabrikken

Rollespil i naturen med troldmænd, riddere, orker og elverfolk er blevet en udbredt leg blandt børn og unge.


Socialt iværksætteri

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.

Sociale udfordringer

DSC_3665

Fortællingen om Rosa – en dokumentarfilm med og om plejebørn

I Fortællingen om Rosa har instruktør René Bo Hansen givet fem anbragte børn og unge et talerør. Sammen skildrer de, hvordan det er at leve et liv, hvor man bor hos en plejefamilie og samtidig bærer på det svigt, man har været udsat for fra sine egne forældre.

Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.


Socialt iværksætteri

spiral fra udfordring til løsning_artikel

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Sociale udfordringer

IMG_0303

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Sociale udfordringer

DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?


Uddannelse

DSC_0496

Nye paradigmer om uddannelse

Sir Ken Robinson har arbejdet gennem 20 år i det engelske uddannelsessystem.

Helbred

DSC_0639

Skolebørns-undersøgelse 2010

I 2010 gennemførtes den danske skolebørnsundersøgelse for 8. gang. 5000 elever har i spørgeskemaer svaret på en lang række spørgsmål om sundhed og helbred.

Sociale udfordringerUddannelse

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart.