Solnedgang Kano

Foredrag: “Slip hjernen fri – med lidt hjælp fra naturen”

Den seneste hjerneforskning har konstateret, at hvis vi giver børn og unge en grundlæggende indsigt i deres hjerneprocesser, bliver de bedre til at reducere stress og sandsynlighed for depression. De bliver mere kreative, indlæringsevnen stiger markant og deres sociale kompetencer forbedres.

Foredraget tager udgangspunkt i denne forskning, forklarer hvordan hjernen fungerer, og for-midler en lang række værktøjer, som den unge kan anvende i hverdagen samt ikke mindst i pressede situationer – godt hjulpet af naturen.

Studier af hjernen udført af amerikanske miljøpsykologer (bl.a. Rachel og Stephen Kaplan) og svenske hjerneforskere viser nemlig, at en øget kontakt med naturen ikke bare understøtter, men forstærker den positive effekt.

Indhold

 • Kort introduktion til hjernens opbygning, og funktioner – fra stenalderhjerne til den moderne hjerne. Fra kølle til iPad er der kun gået uendelig kort tid målt i evolutionsudviklingen, og spørgsmålet er om vores hjerner har kunne følge med?
 • Kender vi hjernens funktioner, forstår vi bedre hvorfor vi reagerer som vi gør – i pressede situationer og når vi er glade eller nærmest lykkelige.
 • Men hjernen er ikke mindst kemi, og de forskellige processer er med til at styre vores følelser – såvel bevidst, som ubevidst.
 • Mindfulness har nu fået status som en forklaringsmodel i international forskning – men hvad er mindfulness (i den nye form), og hvordan kan meditation bidrage til udvikling af mere positive mønstre i hjernen?
 • Naturen er med til at stimulere vores sanser, og den seneste forskning peger på, at dette er en afgørende forudsætning indlæring. Faktisk taler man om at jo mere High-Tech vores uddannelsessystem bliver, jo større behov har børn og unge for natur.
 • Så hvad er det naturen kan, og hvordan får vi det største udbytte?

 

Form

Foredraget har en varighed af små to timer, og kan med fordel suppleres med øvelser samt spørgsmål/dialog. Vi har erfaring for at gruppen kan indeholde to klasser på samme klassetrin (dvs. 40-50 unge). Da store dele af foredraget handler om natur, kan det være en nyttig idé, at anvende Trørød Skov eller Maglemosen som klasse- / foredragslokale.

Pris

Som udgangspunkt er vi mere interesseret i at komme af med vores indsigt, og den gavnlige virkning for børn og unge, end at skulle tjene penge på formidlingen. Så en pris aftales med afsæt i antal timer samt det udstyr, der skal anvendes (f.eks. transport af udstyr til foredrag i det fri).

Kontakt

I kan læse mere om NaturCompagniet på vores hjemmeside, og vores vision om at få så mange børn og unge til at (gen)skabe kontakten til naturen som muligt.

Ring til os på 6021 2483 eller send en mail på info@naturcompagniet.dk, for mere information eller aftale om tidspunkt for foredrag.

Litteraturhenvisning

 • Last Child in the Woods – Saving our Chrildren from Nature-deficit Disorder: Richard Louv
 • Blame my Brain – the Amazing Teenage Brain: Nicola Morgan
 • The Brain that Chance Itself: Norman Doidge, M.D.
 • Mindsight – the new Science of Personal Transformation: Daniel J. Siegel, M.D.
 • Birthright – People and Nature in the Modern World: Stephen R. Kellert
 • Your Brain on Nature – The Science of Natures Influence on Your Health, Happiness, and Vitality: Eva M. Selhub, M.D. and Alan C. Logan N.D.
 • The Nature Principle- Reconnecting with Life in a Virtual Age: Richard Louv
 • Hardwiring Happines: The new Brain Science of Contenment, Calm and Confidence: Rich Hanson, Ph.D.
 • Naturupplevelse og helse – forskningen visar vägen: Johan Ottoson Professor Umå Universitet
 • The Worry Solution – Using Breakthrough Brain Science to Turn Stress and Anxiety into Confidence: Martin Rossman, M.D.
 • How to Reconnect with Nature: Tristan Gooley

 

 

Du kan se et af foredragene her….

Velkommen til alle de nye SPONSORER OG FRIVILLIGE i Springsters VelfærdsFonden:

Adapt Transportbånd & Remme ApS - Gårdejer Preben Schmidt - Vedbæk Revision - Acelshop ApS - Himlingøje Smede & Montage - Søren Peter Andersen - Anders Friis Andersen - SBC Ejendom ApS - AM Byg 2000 ApS - AGB Sundal Collier A/S - Arnold Christensen - Amkilian - Agerschou Rengøring ApS - Kristian Nicolaisen - ADL Auto & Transport - DIETECH v/ Lars Diedrichsen Hansen - A/S Butikstorvet - Fællesbyg A/S - 50983000 Tømreren - A.M. Motorimport ApS - JPC v/ Johannes Flemming Pedersen - A/S Maskinværksted - A.L. Gulve ApS - Svend Hornemann Hansen - Elin Andersen - Elizabeth Kristensen - Karin Bolt - Torben Skov - Peter Trock - Michael Gaarmann - Christine Evers - Oliver Stigsby - Henriette G. Sørensen - Mette Andreassen -

Uddannelse

barn-fattig-sumo_747358i

Uddannelse af børn og unge fra udsatte familier

85.000 er faldet ud af det aktive arbejdsmarked under krisen. Og det er især de 18 til 24-årige der er hårdest ramt. Et emne der næsten ikke berøres i dag, hvor debatten næsten udelukkende handler om, hvor længe de ældre skal blive på arbejdsmarkedet, og om efterlønnen skal afskaffes eller ej.

Sociale udfordringer

IMG_1112

Månedens udfordring

Hvordan skaber vi motivation og læringslyst blandt unge, så de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet? Hjælp os med idéer og forslag!

Design

6FCU1596

MOBO – et mobilt bosted for hjemløse

Hvad med et nytænkende stykke socialt design, der er et mobilt og sikkert bosted for hjemløse? Den tanke er baggrunden for udviklingen af MO-BO.


Arbejde

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_1206

SPRiNGSTERS vil mobilisere Generation Plus

SPRiNGSTERS vil anvende Generation Plus´s erfaringer og kompetencer, så gruppen kan indgå som en betydelig og vigtig ressource i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.


Sociale udfordringerSocialt iværksætteri

Kompas

UdkantsLaboratoriet

Fonden har en idé om at sætte udkantsområder på landkortet som en platform for udvikling af nye løsninger på mange af de sociale- og miljømæssige udfordringer Danmark står overfor.

Arbejde

DSC_0102-1

Forringede psyko-sociale forhold på arbejdspladsen

Trivslen på landets arbejdspladser er blevet markant dårligere på en række områder de seneste år.

Socialt iværksætteri

DSC_0597-1

Dansk forsker med fokus på social innovation

I denne video kan du se ham give et en god definition på emnet.


Socialt iværksætteri

IMG_3863

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

Fonden vil skabe muligheder for, og bidrage til, at flere børn og unge kommer ud i naturen – ikke kun de sårbare. Vi tror på den simple cyklus baseret på den idé, at hvis vi kan få dem derud vil de elske at komme tilbage igen.

Arbejde

IMG_0582

Forsker frygter generation af unge langtidsledige

Nye tal viser en stor stigning i antallet af unge under 25 år, der søger kontanthjælp. De er i fare for aldrig at få fodfæste på jobmarkedet, siger arbejdsmarkedsforsker.

Sociale udfordringer

IMG_8950

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?


Socialt iværksætteri

99

Naturens positive effekt

Danmark burde anvende forskningsresultaterne fra Sverige samt NaturCompagniets erfaring, og se at komme i gang med f.eks. Naturterapi. Effekten herved er ekstrem positiv, og så er den helt uden bivirkninger!

Sociale udfordringer

DrengeSöder

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Sociale udfordringerUddannelse

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart.

PresseSocialt iværksætteri

IMG_3236

En dag på Bakken med børnene fra Sandholmlejren

”Der er noget om snakken, børnene fra Sandholmlejren skal også have en skøn dag på Bakken” står der på ryggen af de T-shirts som børnene fra asylcentret i Nordsjælland mellem 4 og 11 fik udleveret af SPRiNGSTERS VelfærdsFonden.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Sociale udfordringer

DSC_0591-3

Ensomme ældre

I takt med, at der kommer stadig flere danskere over 65 år, stiger også det faktiske antal ensomme. Derfor er der grund til at øge opmærksomheden på problemet.

Uddannelse

IMG_9093

Job til unge er den bedste forretning

En fjerdedel af verdens unge er hverken i job eller under uddannelse. Den enorme ledighed blandt klodens unge udgør den absolut største risiko globalt, vurderer mere end 5.500 ledere fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor i årets udgave af “Global Opportunity Report”.

Socialt iværksætteri

RollespilSP

Fonden vil samarbejde med Rollespilsfabrikken

Rollespil i naturen med troldmænd, riddere, orker og elverfolk er blevet en udbredt leg blandt børn og unge.


Kultur

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.

Design

Flasker 059

Sjovt at aflevere affald?

Mange af os afleverer flasker fordi vi får pant for dem. Men hvad med affald der kan genanvendes – f.eks. dåser, plastikbæger og flasker uden pant?

Teknologi

Jylland sommer 09 264

PlayingMondo

PlayingMondo skal gøre det nemmere og sjovere – primært for børn – at bevæge sig i dagligdagen.


Socialt iværksætteri

P1000535

Ældres Velfærd: Nyt site

SPRiNGSTERS VelfærdsFonden har oprettet ”Ældres Velfærd”, hvor vi vil arbejde med at udløse de ressourcer, der ligger i at rigtig mange af de ældre gerne vil bidrage til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i samfundet.

Uddannelse

IMG_1127

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Sociale udfordringer

DSC_0826

Vi mangler en psykiatrisk boligfond

Mon nogen tænker over, hvor de psykisk syge går hen, når mørket falder på, eller når sult og træthed driver dem væk fra gaden?


Socialt iværksætteri

Ven2 070

VelfærdsFonden søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

Uddannelse

IMG_2205

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Helbred

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.